רישומים

צל מוטל מקופסא תלויה

נצייר קוביה בפרספקטיבה, ומתחתיה נביר ק המגיע מאחת מנקודות המגוז, המסמן את מפגש הרצפה והקיר עליו תלויה הקוביה.

קופסא תלויה

על מנת לחשב את הצל המוט, יהיה עלינו להשלים את קוי הקוביה עד לרצפה, ומהם להוציא את קווי הכיוון של הצל.

השלמת הקובייה עד הרצפה

כעת נוכל להעביר קווי זווית מהקודקודים על פי זווית מקור האור.

מתיחת קווי זווית

אחרי קווי הזווית נסמן את קווי הכיוון של מקור האור.

את קווי הכיוון נסמן מהקודקודים המשלימים את הקובייה עם הקרקע.

אם נרצה קופסא פתוחה בחזית, נסמן קו כיוון גם מהפינה הימנית תחתונה של הקובייה.

קווי כיוון של מקור האור

כעת נחבר את נקודות המפגש בין קווי הכיוון לקווי הזווית.

כאשר הקו השמאלי פוגש בפינה בין הקיר לרצפה, נעלה אנך שיתחבר עם קו הזווית המגיע מהפינה השמאלית העליונה.

את הקו הרחוק יותר הפוגש בפינה בין הקיר לרצפה, נרים ישירות לפינה הימנית אחורית תחתונה של הקוביה.

צל מוטל מקופסא פתוחה תלויה על קיר
דילוג לתוכן