רישומים

צל מוטל מקופסא פתוחה

קופסא פתוחה בפרספקטיבה

נסמן את קווי כיוון האור העוברים דרך כל אחד מקודקודי בסיס הקופסא.

קווי כיוון אור

את קווי הזוית של האור נסמן מכל אחד מקודקודי הבסיס העליון של הקופסא.

קווי זווית האור

נסמן את הצל המוטל על ידי חיבור כל נקודות המפגש בין קווי הכיוון וקווי הזוית.

מאחר והקופסא פתוחה בצידה הימני, נקפיד לסמן גם את הנקודות הנמצאות "בתוך" הקופסא – חלק זה נראה גם הוא.

סימון הצל המוטל

נשלים את ההצללה עם הצל העצמי של הקופסא, יש לזכור להוסיף צל גם בקיר הפנימי של הקופסא.

קופסא פתוחה עם הצללה
קופסאות מזויות שונות
דילוג לתוכן