חדירת גלילים

 
 
 
על מנת לדעת איך יראה התפר בנקודת החיבור בין הגלילים, עלינו לחבר את מישוריהם האמצעיים.

נתחיל עם המישור העומד של הגליל השוכב.
 
 
 
IMG6978
 
מישור אמצעי של הגליל השוכב
 
 
 
 

 
 
די למצוא את המישור המתאים בגליל העומד, עלינו למצוא תחילה את נקודות המגוז הרלוונטיות עבור צמד הגלילים.

נוכל למצוא את נקודת המגוז השמאלית על ידי הורדת שני אנכים משיקים לאליפסה הקדמית של הגליל השוכב.

נעביר קו בין נקודות ההשקה והוא יראה לנו את מיקומה של נקודת המגוז השמאלית.

נוציא שני משיקים לאותה נקודת מגוז מהאליפסה העליונה של הגליל העומד.
 
 
 
IMG6978
 
כיוונים לנקודות המגוז
 
 
 
 

 
 
בין שתי נקודות ההשקה על האליפסה העליונה של הגליל העומד, נעביר קו.

כיוונו יהיה תואם לכיוון הגליל השוכב - נקודת המגוז הימנית.

קו זה מהווה למעשה חלק מן המישור של הגליל העומד המשיק למישור שמצאנו קודם בגליל השוכב.

נסמן את נקודת המפגש בין המישורים.

 
 
 
IMG6978
 
חיבור בין המישורים המשיקים
 
 
 
 

 
 
כעת נחבר בין המישורים הניצבים ונסמן את הנקודות.
 
 
 
IMG6978
 
חיבור בין המישורים הניצבים
 
 
 
 

 
 
כל שנותר לעשות הוא לעבור עם קו תפר בין הנקודות המסומנות, כך שהתפר ישיק לקווי הגלילים.
 
 
 
IMG6978
 
סימון התפר
 
 
 
 

 
 
 
 
IMG6978
 
חדירת גלילים