חדירות גלילים בעלי קטרים שונים

 
 
 
על מנת למצוא את קו התפר בין הגלילים, עלינו למצוא את נקודות המגוז של צמד הגלילים תחילה.

בדומה להדרכה הקודמת, גם כאן נוריד אנכים משיקים לאליפסה הקדמית של הגליל השוכב כדי למצוא את נקודת המגוז הימנית.
 
 
 
IMG6978
 
מציאת נקודת המגוז הימנית
 
 
 
 

 
 
נחבר בין המישורים המשיקים ונסמן את נקודות החיבור.
 
 
 
IMG6978
 
חיבור בין המישורים המשיקים
 
 
 
 

 
 
ננסה לחבר בין המישורים הניצבים, אך אנו רואים שבגלל שקוטרו של הגליל השוכב קטן מזה של הגליל העומד, קוי הגבול של המישורים אינם נפגשים על היקף הגליל.
 
 
 
IMG6978
 
נסיון לחבר בין המישורים הניצבים
 
 
 
 

 
 
נוכל להוסיף אליפסה מהגליל העומד על המישור של הגליל השוכב, כדי לראות היכן בכל זאת נפגשים הגליל השוכב והגליל העומד.

נסמן את נקודות המפגש.
 
 
 
IMG6978
 
הוספת אליפסה מהגליל העומד
 
 
 
 

 
 
כעת נוכל לסמן את קו התפר בחיבור בין הגלילים.
 
 
 
IMG6978
 
סימון קו התפר
 
 
 
 

 
 
 
 
IMG6978
 
גלילים בעלי קטרים שונים