צל מוטל מקופסא פתוחה

 
 
 
IMG6978
קופסא פתוחה בפרספקטיבה
 

 
נסמן את קווי כיוון האור העוברים דרך כל אחד מקודקודי בסיס הקופסא.
 
IMG6978
קווי כיוון אור
 

 
את קווי הזוית של האור נסמן מכל אחד מקודקודי הבסיס העליון של הקופסא.
 
IMG6978
קווי זווית האור
 

 
נסמן את הצל המוטל על ידי חיבור כל נקודות המפגש בין קווי הכיוון וקווי הזוית.

מאחר והקופסא פתוחה בצידה הימני, נקפיד לסמן גם את הנקודות הנמצאות "בתוך" הקופסא - חלק זה נראה גם הוא.
 
IMG6978
סימון הצל המוטל
 

 
נשלים את ההצללה עם הצל העצמי של הקופסא, יש לזכור להוסיף צל גם בקיר הפנימי של הקופסא.
 
IMG6978
קופסא פתוחה עם הצללה
 

 
 
IMG6978
קופסאות מזויות שונות