הדרכת חלוקה פרספקטיבית

 
f4
חלוקה פרספקטיבית נכונה למשטחים
 
f6
דרך נוספת לחלוקה פרספקטיבית נכונה למשטחים
 
f7
טכניקת שכפול פרספקטיבי מדויק לאובייקט