הדרכת בנייה של צורה מורכבת

 
f4
הדרכת בנייה של חדירת גליל שוכב לגליל עומד
 
f6
הדרכת בנייה של גליל בעל קוטר קטן לגליל בעל קוטר גדול יותר